Hasselört – det plastfria alternativet

Helt skötselfri, prydlig, immun mot skadedjur och med blanka styva blad som alla ser likadana ut, året om. Du tror kanske att jag beskriver en plastblomma, men jag pratar om hasselört. Den får visserligen blommor, men under bladverket så att du inte ser dem, och den växer, men så långsamt att du inte märker det. Hasselörten har alla plastväxtens fördelar, men är helt biologiskt nedbrytbar! Perfekt för dig som plastbantar!

Efter några år kommer du dessutom märka att den faktiskt har spridit sig, och bildat tjocka härliga mattor, som håller ogräset borta minst lika bra som markduk eller marksten.

Hasselört bildar bestånd med tydliga kanter
Bestånd av hasselört, Asarum europaeum

Hasselört, Asarum Europaeum

Synonymer: Europeisk hasselört, vanlig hasselört, asarum, brunhassla

Bildsök 

Beskrivning: Låg marktäckare som bildar täta och mycket prydliga kuddar av blanka mörkgröna blad. Med tiden växer tuvorna till stora bestånd, som håller borta nästan allt ogräs.

Höjd: 10-15 cm

Bredd: En enskild bladrosett är 15-25 cm vid, men hasselört sprider sig med jordstammar och kan bilda mycket stora bestånd.

Tillväxt: Det tar ett par-tre från sådd för hasselört att nå sin fulla höjd. En köpt planta har i regel redan nått full höjd. Därefter bildar den tätare bladrosetter rotsystem under ett par år, innan den på allvar sätter igång att breda ut sig. Ibland får man vänta ännu längre. Hasselört kräver tålamod. När den väl fått fart sprider den sig 10-20 cm per år. Hasselört sprider sig också med fröplantor, men de är lätta att rensa bort eller flytta om de hamnar på fel ställe.

Livslängd: Hasselört är mycket långlivad.

Vår: Bladen är vintergröna, men fjolårsbladen brukar mer eller mindre ligga mot marken och se lite trista ut. Som tur är kommer det snabbt nya ljusgröna blad, som rullar ut sig över de gamla bladverket. I maj har de täckt plantan. De nya bladen är blanka redan som unga, och har ett tydligt och dekorativt mönster av ljusare bladnerver.

Sommar: Framåt sommaren mörknar bladen, och plantorna har ett tätt och frodigt blankt bladverk, som helt döljer den ändå oansenliga blomningen.

Höst: Om den är något man kan anklaga hasselört för, är det att den är lite enformig. Plantan ser precis likadan ut under hösten som på sommaren.

Vinter: Bladen är vintergröna, men lägger sig ner under vintern, vilket ger växten ett lite mer ovårdat utseende. Kan skadas av barfrost.

Växtsätt: Hasselört bildar rosetter av njurformade blad på runda stjälkar. Stjälken är 10-15 cm lång och bladet lite mindre. Rosetterna skjuter upp från krypande jordstammar.

Rotsystem: Hasselört har ett tätt rotsystem, som består av grunda jordstammar från vilka den skjuter ner många köttiga vita rötter. De är 2-4 mm tjocka, 1-2 dm långa och grenade. Hela rotsystemet håller sig vanligen i markens översta decimeter.

Jord: Hasselört trivs bäst i kalkhaltig mullrik jord, men kan odlas i de flesta jordar som inte är för grusiga eller styva. Den behöver en relativt lätt jord för att sprida sig bra. Marken ska helst vara frisk eller fuktig, men hasselört tolererar normal trädgårdsjord och till och med  ganska torra lägen om du vattnar under de värsta torrperioderna.

Ljus: Trivs i allt från lätt vandrande skugga till djup slagskugga.

Härdighet: Hasselört är tämligen härdig. I väldränerade lägen med pålitligt snötäcke klarar den sig i större delen av landet, men det finns uppgifter om att den kan lida illa av barfrost, vilket troligen hänger samman med att bladen är vintergröna. Syd-, Väst- och Mellansveriges barmarksvintrar klarar den dock galant.

Salttålig: Okänt.

Placering: Hasselört är en fantastisk marktäckareunder buskar, träd och större perenner. Den är särskilt vacker när den får växa ända fram till kanten, eller används som ren kantväxt. Den passar lika bra i den strikta och moderna trädgården, som i den vilda naturträdgården. Ja, det finns i stort sett ingenstans där hasselört inte passar. Kombinera den gärna med sten – både natursten och huggen sten – eller stubbar. Om du har gott luktsinne bör du inte plantera hasselört närmast uteplatsen, då blommorna luktar as. Där kan du istället ha väldoftande myskmadra.

Ersättningsväxt: Blåsippor har ett liknande utseende och trivs i samma lägen, undantaget de allra skuggigaste. Blåsippor sprider sig dock inte och behöver planteras tätt för att fungera som marktäckare. Skuggröna har också blankt mörkgrönt bladverk som håller sig fint under vintern och sprider sig på liknande sätt som hasselört. Den blir lite högre och har ett tufsigare utseende, men är ett bra alternativ i surjord. För lägen som är för torra eller soliga för hasselört kan vintergröna vara ett alternativ. Den har samma bladfärg och är förstås vintergrön, men är lägre och har ett aggressivt revande växtsätt. Å andra sidan blommar den vackert. I ljusa eller soliga lägen i fuktig jord kan gullgröna övervägas. Den påminner om hasselört till växtsättet, men har matta blad och gula blommor. Om det viktiga inte är att ha hasselörtens utseende, utan en tät och konkurrenskraftig marktäckare, är sockblomma en god kandidat. Den är lik hasselört på alla sätt, utom att blaverket är högre och helt annorlunda.

Bra grannar: Hasselört funkar som marktäckare under alla buskar och träd, och de flesta större perenner. Ormbunkar, funkia, tremastarblomma, bambu, vaxblomma, löjtnantshjärta, strandiris och jätterams är några förslag. Bland de mindre perennerna passar den särskilt bra med regnbågsbräken, svartbräken, adiantum, hjorttunga, kaukasisk förgätmigej, gentiana, orkidéer, blåsippa, julros, alunrot, harsyra, fänrikshjärta, snödroppar, hakonegräs och starr.

Dåliga grannar: Undvik att plantera den nära mindre och svagväxande plantor.

Ekologi: Hasselört pollineras av flugor, skalbaggar och andra insekter som attraheras av blommornas svaga aslukt. Den drabbas sällan av sjukdomar eller skadedjur.

Skötsel: Hasselört är en synnerligen lättskött och problemfri växt. Den kan delas om du vill ha fler eller om den har vuxit sig för stor, men kan annars stå orörd i många år.

Plantering: Sätt plantorna lika djupt som de står i krukan. Vattna ordentligt vid plantering, men tryck inte till jorden för hårt – hasselört gillar lucker jord. Vårplantering är att föredra, men den kan även planteras på hösten, åtminstone i södra och mellersta Sverige.

Förökning: Hasselört förökas lätt genom delning. För maximalt utbyte kan du dra isär jordstammarna och plantera dem så att det är 10-25 cm mellan bladrosetterna. Den kan också frösås med färska frön, eller stratifieras och sås på våren.

I hushållet: Bladen har en stickande kamferlukt, som sägs hålla malen borta. Hasselört kan också användas för att färga ylle grönt.

I folktraditionen: Hasselört är något av ett universalpurgativ. Den var förr apotekens viktigaste kräkmedel, och dess namn asarum kommer förmodligen från det grekiska ordet för illamående. Lyckas man behålla något är den laxerande. Torkade blad har därtill använts för att framkalla både hostningar och nysningar. På engelska kallas hasselört European Wild Ginger, för att dess rötter luktar ingefära och för att skilja den från kanadensisk hasselört, som i viss utsträckning ännu odlas för medicinskt bruk.

Härstamning: Hasselört har sin ursprungliga hemvist i Öst- och Mellaneuropa. I Sverige är den troligen införd som trädgårdsväxt, men finns förvildad i syd- och Mellansverige.

Introduktion i Sverige: Senast på 1600-talet.

Sorter:

‘Ängsäter’ är den enda namnsorten av hasselört som förekommer i handeln, men det är oklart hur den skiljer sig från grundformen.

Ssp caucasicum har blad som vissnar ner under vintern. Bladen är inte heller riktigt lika blanka. Kan vara bättre i områden med hårda barmarksvintrar, men är otestad i Sverige.

8 kommentarer

  1. […] Hasselört, Asarum europaeum, är långsam i starten, men bildar med tiden en ojämförbart tät och jämn bladmatta även i de skuggigaste delarna av trädgården. Den trivs i vandrande skugga till helskugga i kalkhaltig mullrik jord som inte torkar ut. Det betyder inte att den inte kan växa på andra platser, och funkar faktiskt nästan överallt där det inte är både soligt och torrt. Få växter är så prydliga som hasselört, och den håller sig lika fin hela säsongen. Bladen är dessutom vintergröna, men lägger sig ner och kan bli skadade. Som marktäckare är den suverän på att hålla ogräset borta, men växer inte snabbare än att den lätt kan hållas borta från trädgårdsväxter. Det som stoppar den från att klättra till första plats är att den växer väldigt långsamt de första två åren, kan fröså sig lite för mycket och att blomningen är dold under bladen och svagt illaluktande. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s